Wat wordt er verwacht van een representant?

10 januari 2018

Wat is een familieopstelling?

In deze blog geef ik achtergrondinformatie over familieopstellingen en beschrijf ik wat er van je wordt verwacht als je representant in een opstelling bent.

Een familieopstelling is een methodiek uit het systemisch werk.

Bert Hellinger (1925) heeft het systemisch werk uitgebreid onderzocht en beschreven. Echter, veel oude bekenden uit NLP waren hier al mee bezig lang voordat systemisch werk zijn naam kreeg (b.v. Gregory Bateson, Virginia Satir en Fritz Perls).

Systemisch werk kijkt naar systemen. We leven in heel veel systemen: je gezin, je familie, land, stad of dorp, school, sportclub, een organisatie: alles is een systeem.

Bij een familieopstelling kijken we naar het familiesysteem. Iemand stelt een vraag over een terugkerend thema in zijn of haar leven. Gekeken wordt of het probleem dat iemand ervaart, zijn oorsprong heeft in het systeem van herkomst. Hierdoor kun je inzicht krijgen en weer ruimte en balans ervaren.
Binnen systemen gelden een aantal wetten. De begeleider kijkt met in het achterhoofd de kennis over deze wetten en dynamieken, naar wat zich mogelijk afspeelt in dit systeem.

Rode draad van je leven

Misschien herken je het wel en heb jij ook zoiets: iets wat je maar niet lukt om op te lossen. Je hebt er al veel over nagedacht en gelezen, misschien met een coach of therapeut besproken en hoe goed je het probleem ook inziet en begrijpt, het plopt steeds weer op. Zo’n soort rode draad van jouw leven.

Vaak zijn dit soort terugkerende thema’s patronen die je hebt overgenomen vanuit je systeem van herkomst. Het ‘probleem’ is misschien helemaal niet van jou. Je hebt het a.h.w. overgenomen van iemand anders. Alsof je het, onbewust (!) voor die ander hebt willen oplossen.

De begeleider luistert en stelt ‘systemische’ vragen. Impactvolle gebeurtenissen in het leven van je voorouders worden benoemd. Soms wordt er een genogram getekend, een soort stamboom om de familielijn in kaart te brengen. Hierin worden vaak al patronen zichtbaar.

Vervolgens laat de begeleider de vraagsteller ‘representanten’ kiezen uit de aanwezigen: iemand voor zichzelf en afhankelijk van de vraag en het voorgesprek, voor familieleden of andere belangrijke personen uit het systeem.

Deze mensen representeren dus de vraagsteller en personen uit het systeem.

Wat is dat nou precies, representeren?

Soms denken mensen dat ze een rol moeten spelen. Echter: je speelt niet een rol, je representeert een rol. Je gaat op een plek staan en op dat moment ben je in contact met de energie van die persoon in die situatie en kun je informatie binnen krijgen.

(Hoe dit komt, kunnen ze nog steeds niet verklaren. Er is echter wel steeds meer wetenschappelijk bewijs dat het werkt).

Hoe is het hier?

Het kan zijn dat je ineens heel moe wordt als je daar staat, rusteloos, blij of verdrietig. Je kunt ineens last van je schouders krijgen, alsof je iets zwaars met je meetorst. Of dat het voelt alsof je aan de grond genageld staat of iets anders wat niet van jouzelf is, maar op die plek ineens opdoemt.

De begeleider zal je vragen wat je op deze plek waarneemt, hoe het met je is. Je benoemt dan die waarneming. Het is niet de bedoeling dat je hier zelf iets gaat invullen of verzinnen. Je vertelt gewoon wat er nu is, wat er in je opkomt. En als er niets is, is dat ook oké. Dan is er op dat moment geen informatie.

In een familieopstelling wordt gekeken naar het beeld dat ontstaat wanneer de representanten op hun plaats zijn gezet. De begeleider zal checken bij de vraagsteller of dit klopt met zijn of haar innerlijk beeld. Hier en daar zal de begeleider wijzigingen aanbrengen in de posities ten opzichte van elkaar om te kijken of er nieuwe informatie vrijkomt.

Vaak is het al voldoende als iets aan het licht is gekomen, dat het is gezien en erkend. Soms herstellen we de orde of laat je ballast, iets wat jij onbewust bent gaan dragen, met compassie bij wie het hoort. Zo kan er energetisch weer rust en balans komen in het systeem. Vaak merk je dit als een zucht van verlichting of ontroering bij de representanten en de vraagsteller en voel je dat de opstelling klaar is.

Uit de rol ontslaan

De vraagsteller bedankt en ontslaat de representanten. Het is belangrijk dat de representanten goed uit hun rol gaan. Sommige mensen zijn nl. gevoelig voor het overnemen van gevoelens van anderen. De begeleider checkt of iedereen weer goed uit zijn rol is.

Een familieopstelling is voor de vraagsteller vaak heel verhelderend en inzicht gevend. Maar ook voor representanten kan het helend werken. Veel thema’s zijn universeel en voor iedereen zit er wel iets in een opstelling wat raakt aan eigen stukken.

Na afloop praten we kort na en drinken een kopje thee of koffie.

Het is niet de bedoeling om uitgebreid te analyseren en achteraf nog informatie terug te geven aan de vraagsteller. De energie heeft op onbewust niveau zijn werk gedaan en zal nog een tijdje doorwerken.

Nieuwsgierig?

Heb je zelf een vraag waar je een keer systemisch naar wilt kijken, neem dan even contact met mij op. Het kan individueel (met een tafelopstelling) of we organiseren een familieopstelling.

Contact