Tip van Giraffe: benoem feiten, geen verwijten!

03 september 2021

feiten oordelen verwijten

De huidige tijd geeft veel gedoe. Gedoe in de wereld en gedoe thuis. Gedoe tussen mensen en gedoe in je eigen hoofd. Daarom een belangrijke tip van de giraffe: benoem feiten, geen verwijten.

Tip van de giraffe: benoem feiten, geen verwijten!

Binnen de geweldloze communicatie staat de giraffe symbool voor verbinding en communicatie vanuit het hart. Het model voor geweldloze communicatie, van grondlegger Marshall Rosenberg, kent vier eenvoudige stappen.

De eerste stap is om het gedoe op te merken en het van een afstandje waar te nemen. Vervolgens benoem je de feiten. Wat neem je waar? Wees hierbij concreet specifiek! Wat zie je, wat hoor je, wat merk je?

De eigenschappen van de Jakhals

Gedoe ontstaat vaak omdat we wijzen naar de ander, verwijten maken of  interpreteren. De jakhals staat symbool voor onze oordelen en verwijten. De jakhals zegt dingen als: ‘Jullie ook altijd!’ ‘Waarom moet ik altijd….?’ ‘Wat heb ik dat weer stom gedaan!’ Het kan gaan om verwijten naar anderen maar ook naar jezelf.

En je zult het ongetwijfeld herkennen: als je oordelen of verwijten naar je hoofd geslingerd krijgt dan ben je geneigd je te verdedigen. Er ontstaat discussie en het gedoe wordt er niet minder van.

Dus een belangrijke tip om uit gedoe en discussie te blijven: Benoem de feiten!

Het gaat niet over goed of fout

Overigens gaat het binnen de geweldloze communicatie niet om goed of fout. Onder onze oordelen zit vaak een onvervulde behoefte. Meer weten over geweldloze communicatie: In dit artikel staat het vierstappenmodel uitgeschreven. 

Ik-boodschap

Benoem de feiten en gebruik hierbij de zogenaamde ‘ik-boodschap’: ‘Ik zie kopjes op tafel staan, er ligt hagelslag op de vloer of lego in de vensterbank, er plakt honing op het aanrecht.’

Tenzij de ander iets aan zijn ogen of oren mankeert, kan hij niet anders dan constateren dat dit feit er inderdaad is. Zo blijf je uit de discussie.

Dus: benoem wat je waarneemt. Zintuiglijk specifiek, vanuit jouw perspectief.

En dat valt nog niet altijd mee merk ik als cursisten dit oefenen, maar het is de belangrijkste eerste stap van de giraffentaal.

Merk maar eens het verschil in energie op tussen onderstaande zinnen:

  • Jullie maken er altijd zo’n puinhoop van!
  • Ik zie het tosti-apparaat op de aanrecht staan en er liggen broodkruimels.

Of:

  • Wil je nou eindelijk eens naar me luisteren?
  • Ik zie dat je op je mobiel kijkt terwijl ik tegen je praat.

Of:

  • Wat ben ik toch lui, ik heb nog niks uitgevreten vandaag!
  • Het is 11 uur, ik zit op de bank in m’n pyjama.

Je zult merken dat wanneer je deze tip bewust toepast in je communicatie, je een andere reactie krijgt.

Probeer het maar. Ik hoor graag van je terug hoe het je bevalt.

Vind je dit interessant en waardevol en wil je nog meer weten? In dit artikel lees je nog meer over de belangrijke 1e stap uit de geweldloze communicatie: Het waarnemen.